Fundaţia Aequilibrium – beneficiar

Fundaţia Aequilibrium este înfiinţată în 2012 cu scopul de a susţine iniţiative şi proiecte sociale, educaţionale şi de mediu, prin diverse programe şi prin acţiuni menite să contribuie la responsabilizarea societăţii româneşti în ansamblul ei. Fundaţia țintește dezvoltarea comunitară şi creşterea calităţii vieţii în România. Încă de la înfiinţare, Fundaţia Aequilibrium a fost implicată în activităţi educaţionale, de consiliere şi de formare, colaborând permanent cu entităţi private sau publice, comunităţi locale și regionale şi cu organizaţii nonguvernamentale.

www.aeq.ro

Media One – partener

Compania Media One s-a dezvoltat într-un motor generator de servicii de consultanţă, management şi comunicare de calitate. Având o echipă creativă şi dedicată, cu experienţă de peste 20 de ani în derularea de proiecte de comunicare şi de dezvoltare a resurselor umane, compania a reuşit să se poziţioneze ca o forţă activă în generarea şi gestionarea cu succes a unor iniţiative instituţionale majore cu recunoaştere la nivel naţional şi a proiectelor cu finanţare din Instrumente Structurale, în special POSDRU.

www.mediaone.ro