Proiectul POSDRU/173/6.1/S/147514 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea Economiei Sociale” şi are o valoare totală eligibilă de 9.645.961,00 de lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 9.453.041,78 de lei, iar contribuţia proprie reprezintă 192.919,22 de lei.