Societăţile de astăzi, cu precădere cele din spaţiul european, se îndreaptă din ce în ce mai mult spre ideea de toleranţă şi incluziune. Înaintând pe o direcție coerentă cu sloganul Uniunii Europene „Unitate în diversitate”, ne îndreptăm spre un nou tip de comunitate în care „a avea nevoi speciale”, nu mai reprezintă un motiv de excludere.

În urma acestor determinări, cu eforturi din partea tuturor celor cu o mentalitate orientată spre viitor, a luat naştere economia socială, o economie alternativă gândită să sprijine persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile şi să accelereze integrarea lor în societate oferindu-le şansa de a munci. Spre deosebire de economia de piaţă, acest nou tip de economie ţinteşte în primul rând să ajute persoanele din grupuri vulnerabile şi doar ca scop secundar să realizeze profit.

Legislația specifică din România reglementează beneficiile şi obligaţiile companiilor care vor oferi locuri de muncă persoanelor vulnerabile.

Prin politica orientată spre incluziune şi prin angrenarea unor categorii de persoane care în mod normal sunt excluse din dinamica pieţei forţei de muncă, iniţiativele ce acţionează în spiritul economiei sociale, precum proiectul SES11, vor putea aduce pe termen lung beneficii întregii economii a României.